1948.

Titovo NE Staljinu

Politički i deološki raskol Tita i Staljina, jugoslavenskih komunista i ostalih predvođenih SSSR-om, odredio je put i ulogu Jugoslavije sve do Hladnog rata
Najbolji film Waterloo Historical Film Festival
Najbolji film Waterloo Historical Film Festival

Na Staljinovu inicijativu, tijekom konferencije u poljskoj Skljarskoj Porembi na kojoj su s jugoslavenske strane sudjelovali Edvard Kardelj i Milovan Đilas, osnovan je Informbiro – Informacijski biro komunističkih i radničkih partija (IB, Kominform) – središnja organizacija europskih komunističkih partija sa sjedištem u Beogradu koja će odigrati važnu ulogu u raskidu Tita i Staljina 1948. Inicijalno zainteresiran za zaustavljanje Marshallovog plana i Trumanove doktrine, IB je prije svega bio poluga Staljinove kontrole. Nakon razlaza Tita i Staljina Informbiro je označavao naziv razdoblja Titovog obračuna sa staljinistima u vlastitim redovima.