Dianina unuka pronalazi Dnevnik

Silvija Szabo, unuka Diane Budisavljević, na tavanu zagrebačkog stana pronalazi dnevnik koji opisuje Akciju Diane Budisavljević