Partizanski pokret i otpor NDH

Kao odgovor režimu NDH nastalom pod okriljem okupatora, na temeljima antifašizma formiraju se partizanski odredi s ciljem pružanja otpora