Akcija Diane Budisavljević

Žig Loborgrada

Saznavši za logor Loborgrad gdje su zatočene i pravoslavke s djecom, Diana Budisavljević s nekoliko suradnika pokreće privatnu humanitarnu inicijativu

Bitka na Kozari

Pod pojmom “kozaračke djece” u kolektivnoj svijesti nakon Drugog svjetskog rata ostaju upamćena djeca nastradala u Kozaračkoj ofanzivi, njih oko 23.000

Vrhunac akcije spašavanja

Povez Crvenog križa

Diana Budisavljević sa suradnicima u devet velikih transporta izvlači iz logora Stara Gradiška, Mlaka i Jablanac gotovo sedam tisuća djece