Osnovana Kraljevina Jugoslavija

Kraljevina Jugoslavija obuhvaća Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju, a monarhijom vlada Kralj Petar ll. Karađorđević