Rad na kartoteci

Metalni broj

Kartoteka Diane Budisavljević bila je najpreciznija evidencija stradale djece jer je Diana vjerno prepisivala i usklađivala sve kartoteke do kojih je mogla doći

Pisma iz Njemačke

Diana je zaokupljena dopisivanjem s roditeljima zbrinute djece te sa suradnicom gospođom Džakulom veliku pažnju posvećuje temeljitoj obradi kartoteke

Oduzimanje kartoteke

Po oslobođenju Zagreba pripadnici OZN-e u ime Ministarstva socijalne politike Diani Budisavljević oduzimaju kartoteku i dokumentaciju o radu Akcije