Kraj rata i nastanak Jugoslavije

Padom Berlina i predajom njemačkih vojnih jedinica okončan je Drugi svjetski rat, a istog dana ulaskom partizana u grad, oslobođen je Zagreb

Titovo NE Staljinu

Politički i deološki raskol Tita i Staljina, jugoslavenskih komunista i ostalih predvođenih SSSR-om, odredio je put i ulogu Jugoslavije sve do Hladnog rata

Raspad Jugoslavije

Raspadom SFRJ nastalo je sedam država, a vrijeme je obilježeno ratnim sukobima, ljudskim gubicima, materijalnim štetama i valom izbjeglica