Akcija Diane Budisavljević

Žig Loborgrada

Saznavši za logor Loborgrad gdje su zatočene i pravoslavke s djecom, Diana Budisavljević s nekoliko suradnika pokreće privatnu humanitarnu inicijativu

Vrhunac akcije spašavanja

Povez Crvenog križa

Diana Budisavljević sa suradnicima u devet velikih transporta izvlači iz logora Stara Gradiška, Mlaka i Jablanac gotovo sedam tisuća djece

Rad na kartoteci

Metalni broj

Kartoteka Diane Budisavljević bila je najpreciznija evidencija stradale djece jer je Diana vjerno prepisivala i usklađivala sve kartoteke do kojih je mogla doći

Pisma iz Njemačke

Diana je zaokupljena dopisivanjem s roditeljima zbrinute djece te sa suradnicom gospođom Džakulom veliku pažnju posvećuje temeljitoj obradi kartoteke

Oduzimanje kartoteke

Po oslobođenju Zagreba pripadnici OZN-e u ime Ministarstva socijalne politike Diani Budisavljević oduzimaju kartoteku i dokumentaciju o radu Akcije

Sudbina Dianinih suradnika

Najbliži suradnici Diane Budisavljević i ljudi bez čijeg predanog rada najveća akcija spašavnja djece ne bi bila ni približno uspješna, ispitivani su i ..