1991.

Raspad Jugoslavije

Raspadom SFRJ nastalo je sedam država, a vrijeme je obilježeno ratnim sukobima, ljudskim gubicima, materijalnim štetama i valom izbjeglica
Konkurencija Waterloo Historical Film Festival
Konkurencija Waterloo Historical Film Festival

NAPISATI TEKST O RASPADU JUGOSLAVIJE I NSTANKU NOVIH NACIONALNIH DRŽAVA