1943.

Rad na kartoteci

Kartoteka Diane Budisavljević bila je najpreciznija evidencija stradale djece jer je Diana vjerno prepisivala i usklađivala sve kartoteke do kojih je mogla doći
Metalni broj
Metalni broj

U radu Akcije Diane Budisavljević slijedi intenzivan rad na kartotekama preuzete djece, obimno dopisivanje s članovima njihovih obitelji na prisilnom radu i/ili u inozemnim logorima, kao i nadzor nad udomljenom i koloniziranom djecom, financiranje fonda “Dijete k majci” te novčanu pomoć zagrebačkim domovima. Na inicijativu Akcije, a zahvaljujući ljudskoj i materijalnoj organizaciji Caritasa, provedena je i kolonizacija više od 5000 djece.

U sve aspekte Akcije Diana Budisavljević bila je neprestano i neposredno osobno uključena, pa je tako redovito posjećivala i teško bolesnu i sasvim malu djecu na Josipovcu. Kartoteka Diane Budisavljević (ormarić s 5×5 redova ladica ispunjenih kartonima, bilježnice za traženje nepoznatih, registar djece s oznakama, fotografije i pripadajući albumi) bila je najpreciznija evidencija stradale djece i stoga što je ona vjerno prepisivala sve kartoteke do kojih je mogla doći, pritom ih i povratno usklađujući (npr. kartoteke Ministarstva udružbe, Zavoda za odgoj gluhonijeme djece, Caritasa, Josipovca…). 

 

 

FOTOGALERIJA