1947.

Presude dužnosnicima NDH

Vrhovni sud NR Hrvatske osudio je na smrt visoke dužnosnike NDH, a Knehe i von Koczian koristiti pojam denacifikacije u leadu
Konkurencija Waterloo Historical Film Festival
Konkurencija Waterloo Historical Film Festival

Vrhovni sud NR Hrvatske osudio je na smrt visoke dužnosnike NDH Slavka Kvaternika, Vladimira Košaka, Mehmeda Alajbegovića, Osmana Kulenovića, Miroslava Navratila i Ivana Perčevića te njemačkog veleposlanika Siegfrieda Kaschea.

 

NAPRAVITI TEKST O DENACIFIKACIJI I NAVEDENOJ DVOJICI, U LEAD STAVITI POJAM DENACIFIKACIJE