1914.

Upoznaju se Diana i Julije

Početkom Prvog svjetskog rata, Diana u Innsbrucku upisuj tečaj za njegovateljice gdje upoznaje malodog liječnika Julija Budisavljevića koji radi u bolnici
Diana i Julie Budisavljević 1916. godine
Diana i Julie Budisavljević 1916. godine

Diana polazi medicinske i pomagačke tečajeve pa na Pflegekursu (tečaju za njegovateljice) koji se u kolovozu i rujnu 1914. odvija u Innsbrucku te tamo upoznaje Julija Budisavljevića koji je u tome gradu završio studij medicine te asistirao na kirurškoj klinici.

Diana i Julije zaručili su se u veljači 1916., a vjenčali u travnju 1917. godine. 

NAPOMENA: proširiti o Pflegekursu, o Julijevoj ranijoj vojno-liječničkoj karijeri